Emotionell intelligens är enligt oss inte en ”teori” eller en specifik kunskap. Det är snarare en nivå av medvetande och ett sätt att hantera livet. Ett enkelt sätt att beskriva det på är hur väl utvecklad förmåga man har att uppfatta, förstå och hantera sina egna och andras känslor samt tolka dess olika uttryckssätt.

För att kunna integrera på ett bra sätt med andra människor i både jobbet och i privatlivet krävs att man tränar på EQ. Första steget i detta är att våga analysera sig själv, sina känslor och reaktioner i olika situationer. Gör man detta så leder det också till att man mår bättre och lättare kan hantera motgångar och stress.

Kinga Lundblad, grundare och VD för Leventa, är sedan många år föreläsare inom EQ och har också integrerat det som ett viktigt grundperspektiv i vårt arbetssätt. Detta innebär att vi ger 100 % av oss själva i jobbet med våra uppdragsgivare, men är samtidigt noga med att måna om vårt eget mående. Att ha en balans mellan jobb och ledighet, att driva företaget med sunda målsättningar och strategier.

För dig som kund till Leventa innebär det att vi i vårt sätt att lägga upp konferensprogram tar med det känslomässiga perspektivet och inte bara fokusera på att ha ett så tidseffektivt program som möjligt. Vi bygger in upplevelser, tid för reflektion och möjlighet till utbyte i det för övrigt ofta informationsintensiva program som en konferens innebär. Det är detta vi kallar för värdeskapande konferenser.

EQ1

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig för ett första inspirationssamtal.