Värdegrund och Kultur – Back to basics

Leventas vision handlar om att förena människor.
Vi och våra partners tror, att när människor förstår varandra ökar samförståndet. Därför arbetar vi för att sprida kunskap om hur människor fungerar individuellt, i organisationer och kulturer. Mötet mellan människor är den absolut viktigaste delen i utvecklingsarbetet och vi vill inspirera till nyfikenhet i dessa möten.
Back to basics innebär också att vi i många delar ”skalar av” programmet från onödig teknik etc och fokuserar på just människorna i kombination med naturen.

Pay it forward hjälper andra
Budskapet, Pay it forward, vill inspirera människor att hjälpa varandra utan kompensation. Istället för att förvänta dig hjälp tillbaka när du har gjort något för en annan människa, så be personen att ge vidare till andra. Då skapas en dominoeffekt av ovillkorligt givande som stärker och vidgar kontakten mellan människor. Du kommer att se resultaten av detta på jobbet, i företaget och i ditt liv.

Leventa är en ordlek
”Leva” tillsammans med ”event” blir ett nytt ord som betyder att människor, genom events, får möjlighet att utveckla sina liv. Vi är övertygade om att den resa vi gör med dig och din organisation kommer att bli ett enda stort event. När vi har nått vårt mål har ni både haft roligt, skrattat och mått bra. Dessutom har ni fått möjligheten att utvecklas både individuellt och i grupp.

“Knowing others is intelligence; knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength; mastering yourself is true power.”
Lao Tzu, Taoismens grundare

Tillsammans med ett praktiskt upplägg som bygger mer på människor än teknik, är dessa tre områden de fyra byggstenarna i vad vi kallar Back to Basic.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig för ett första inspirationssamtal.