Teambuilding

Begreppet teambuilding säger ”allt och inget”. Det används idag för att beskriva allt från ”lekar” till avancerade gruppdynamikövningar.
När vi bygger in teamförstärkande aktiviteter i ert program är det viktigt att vi förstår vad just ni behöver. Är teamet redan starkt? Är det många nya? Står ni inför specifika utmaningar? Det är när vi vet detta som vi kan ge er precis det ni behöver.
Vår gedigna kunskap om hur mänsklig kommunikation och interaktion fungerar gör att vi kan erbjuda er övningar och aktiviteter som verkligen gör nytta.
Ett exempel på en tävling som bygger på samarbetsövningar är Beachgames. Detta kan vi göra för upp till 500 personer samtidigt!

Beachgames

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig för ett första inspirationssamtal.