Kontakt

Ägare och vd

Kinga Lundblad

Kingas bakgrund är både naturvetenskaplig och humanistisk och kompletteras med kommunikationsutbildningar vid Coach2Coach Academy AB. Under 20 år har Kinga haft förmånen att arbeta med läkemedelsbranschen. Där räknas endast högsta kvalitet i det som produceras och levereras till kund. Kinga har haft den stora möjligheten att stå på scen och entusiasmera, engagera, utveckla, coacha, leda och utbilda tusentals människor inom områden som tillverkning, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och personlig utveckling.

Kinga drivs av att alla människor har en potential som går att utveckla. Hennes passion för att ge kunskap, verktyg och mod går inte att ta miste på. Kinga är en kommunikatör som utstrålar en postiv känsla baserad på kärlek och mod. Hon har en kraft av dynamit och spränger begränsningar och gamla vanor för att bygga nytt. Inspirerande och effektiv.

kinga.lundblad@leventa.se
0046 704 530910

lägg till mig på facebook lägg till mig på linkedin

Branchout

Endorsements

Endorsements och referenser via Linkedin

Utvecklingskonsult och processledare

Michelle Dandenell

Michelles bakgrund är inom marknadskommunikation, affärsutveckling och beteendevetenskap. Under ca 15 år har Michelle haft förmånen att arbeta inom it-branschen som Marketing- och CRM Manager och projektledare samt med organisations- och affärsutveckling. Michelle brinner för att arbeta med utveckling; av en organisation, ett varumärke, business, ledare och medarbetare och koppla ihop det till företagets vision, värderingar och organisationskultur. De senaste 10 åren har Michelle arbetat med utveckling av organisationer, business, människor, förändringsarbeten och kommunikation.

Michelles övertygelse är att framgångsrika företag lyckas genom att de på ett medvetet sätt utvecklar sin business, arbetar med sina värderingar, utvecklar sina chefer- och ledare samt bygger på medarbetarnas styrkor.

Som person är Michelle en stor visionär som med lätthet ser kopplingar mellan till synes disparata fenomen som fakta, händelser, människor, utmaningar eller lösningar. Hon är en genuint prestigelös och lyssnande utvecklare som vill skapa nya möjligheter och hon ser samband på ett exceptionellt och nytänkande sätt. Michelle utgår från fakta och skapar därifrån konkreta processer som snabbt går att omsätta in action.

michelle@dandenell.se

0046 70 610 50 23
lägg till mig på linkedin

Projektledning

Lotta Lennartsdotter

Lotta har passion för  projektledning och känsla för marknadsföring. Hon är en skicklig, empatisk och varmt passionerad kommunikatör med näsa för service in i minsta detalj. Lotta ger sig inte förrän du blir helt nöjd med alla detaljer och samband.
Kunden i fokus – är Lottas motto.
Lotta anlitas av Leventa vid stora seminarie och utbildningsprojekt.

lotta.lennartsdotter@leventa.se
0046 705 787282
lägg till mig på linkedin